Hjemmet til NTNUs mest ambisiøse oppstartsbedrifter.

Gründerbrakka er kontorfellesskapet for ambisiøse gründere på NTNU. 

Det er tre ting vi ser etter i gründerne og oppstartsselskapene vi tar inn.

Nytenkende. Gründerbrakka er ikke et sted for tradisjonelle forretningsmodeller. Eksempelvis et konsulentselskaper som kun selger egne timer eller en person som produserer film fra enkeltpersonsforetaket sitt passer ikke inn her. 

Ambisiøse. Det må være en underliggende tanke om at konseptet er skalerbart, både i Norge og helst internasjonalt. Gründerne må ha et ønske om å jobbe med selskapet etter endte studier. 

Dedikerte. Gründerne må jobbe nærmest fulltid med prosjektet sitt (altså bruke mesteparten av tiden sin i løpet av en uke på Gründerbrakka). Hvis ikke gis plassen til noen andre som bruker plassen oftere.